• image

    Giảm 10% phí sửa chữa từ ngày
    09/09/2020 - 09/10/2020

  • image
  • image

Máy giặt nhà bạn lâu ngày không được vệ sinh và bắt đầu phát sinh các vấn đề khi sử dụng? Có rất nhiều người không nhận biết rõ được tầm quan trọng của việc vệ sinh máy giặt, nên chỉ vệ sinh máy giặt khi xuất hiện các vấn đề trong quá trình giặt mới gọi thợ đến giải quyết. 

0946 905 335